FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr)

    สำหรับใครที่ได้อ่านเรื่องราวชีวิตออแพร์ในเยอรมนีของจ๋าไปแล้ว และอยากรู้ว่าหลังจากจบโครงการออแพร์จ๋าทำงานอะไรต่อ ต้องห้ามพลาดค่ะ !!!

 

   เนื่องจากเรื่องราวค่อนข้างเยอะ รายละเอียดเยอะมาก จ๋าจึงขอแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ตอนด้วยกันนะคะ 

FSJ คืออะไร? ขั้นตอนสมัครทำงานอาสาสมัครที่เยอรมนี

 

ตอนที่ 1 : ทำความรู้จักกับงานอาสาสมัคร , ขั้นตอนเตรียมเอกสารและขอวีซ่า , ความหมายของคำว่า FSJ 

ก้าวแรกสู่การทำงานในโรงเรียนอนุบาลของเยอรมนีในฐานะอาสาสมัคร

ตอนที่ 2 : ลักษณะงานที่ต้องทำในโรงเรียนอนุบาล , อุปสรรคในการทำงาน , และภาษาเยอรมันที่แสนยาก

15 ข้อคิดที่ได้เรียนรู้จากการทำงานกับเด็กในโรงเรียนอนุบาล

 

ตอนที่ 3 : สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานกับเด็กที่โรงเรียนอนุบาลของเยอรมนี มีอะไรบ้าง?

 


15 ข้อคิดจากการทำงานกับคนเยอรมัน

 

ตอนที่ 4 : บทเรียนที่สำคัญ ข้อคิดที่ได้กลั่นกรองมาแล้วจากประสบการณ์โดยตรงกับการทำงานกับคนเยอรมัน จะมีอะไรที่เหมือนคนไทยบ้างมั้ย?